Palivové dřevo

Dřevo jako materiál pro vytápění domácnosti je velice tradiční materiál. Je tomu tak zejména kvůli své dostupnosti. Po dlouhá staletí měli lidé dřevo takřka za domem a mimo jiné, že jej používali také jako materiál na stavbu a výrobu věcí denního užitku, poskytovalo jim také dostupnou a dlouho nejlevnější možnost jak zařídit ve svém příbytku teplo.

Základní rozdělení dřeva na topení

Dřevo z hlediska paliva je děleno na dvě základní skupiny – tvrdé a měkké. Tvrdé dřevo roste déle než měkké, a proto je svou strukturou hustší, těžší a také déle hoří.


 Tvrdé dřevo se mimo jiné používá jako nosná konstrukce staveb či vodohospodářských staveb pro svou trvanlivost a odolnost vůči povětrnostním vlivům. Jeho nevýhodou je, že se hůře opracovává. Nehodí se tedy na výrobu drobnější výrobků a nástrojů.
Některé tvrdé druhy palivového dřeva: buk, dub, habr, bříza , ovocné stromy.


Měkké dřevo oproti tvrdému rychleji roste, a proto je jeho struktura řidší. Dále v článku se dostaneme k japonským topolům, které jsou v dnešní době známé zejména pro svůj rychlý růst, který je však vykoupen řídkým dřevem, které oproti hustšímu dřevu shoří velmi rychle. Z hlediska paliva se tedy více hodí na roztápění ohně.


Některé měkké dřeviny: smrk, lípa, topol, vrba .


Cena

Cena palivového dřeva je rozmanitou záležitostí, protože se skládá z mnoha faktorů. Škála cen, za které lze získat dřevo na topení je pohybuje od vyšších stokorun až po dva až tři tisíce korun za prostorový metr. Ovšem je důležité se hlavně orientovat v používaných měrných jednotkách.

Seřaďte si palivové dřevo podle nejnižší ceny

Měrné jednotky

PRMR

Zkratka slov: PRostorový Metr Rovnaný

Představte si krychli o délce strany jeden metr, uvnitř které je dřevo narovnané, což je velmi důležitý údaj, ze kterého vyplývá, že dřevo vyplňuje maximální možný prostor této krychle.

Je tedy obvyklé, že takzvaný „kubík“ (kubický metr = krychlový metr) takto narovnaného dřeva bude nejdražší.


PRMS

Zkratka slov: PRostorový Metr Sypaný

Opět se jedná o objem krychle o délce strany jeden metr. V tomto případě jak název napovídá je však dřevo nasypáno. Vzniknou tedy mezery, které by rovnáním byly vyplněny. Takto měřené dřevo bývá obvykle levnější už jen pro to, že jej nemusí nikdo ručně skládat například na paletu, ale většinou se takto měří dřevo rozvážené na korbě nákladního auta.


Plnometr

S touto jednotkou se můžeme setkat spíše při nákupu řeziva, nebo při přesnějších výpočtech objemu a hmotnosti dřeva. Jako jednotka pro měření množství palivového dřeva se však spíše nepoužívá, nicméně je dobré o její existenci vědět.


Jeden plnometr je opět naše známá krychle o délce jednoho metru, která je však ze 100 procent vyplněna dřevem. Takovouto kostku asi stěží uvidíte, neboť prakticky existuje jen na papíře. K výpočtu dojdeme obdobným způsobem jako při výpočtu objemu válce.


Pytle

Pytel sice vůbec nezní jako měrná jednotka, ale uveďme si jej, protože je možné si koupit dřevo v pytlích. V tomto případě se množství udává v počtu kilogramů.

Je ale nutno podotknout, že takto balené dřevo nás vyjde nejdráž podle častého pravidla, které platí i na dřevo – čím větší balení, tím nižší cena.


Když tedy porovnáváme ceny dřeva na topení, je důležité vědět o jakých měrných jednotkách je řeč.


Cenu samozřejmě hlavně ovlivňuje kvalita dřeva. Za slovem kvalita se v tomto případě skrývá hned několik parametrů – a to zda je dřevo suché či čerstvé, tvrdé nebo měkké a nakonec zda je již zpracované, tedy naštípané, nebo je to pouze na metry nakrácená kulatina.


Faktor ceny za dopravu

Dalším neméně důležitým faktorem utvářejícím cenu palivového dřeva je doprava. Je totiž velký rozdíl zda si pro dřevo dojedeme sami, či zda nám jej má náklaďák dopravit až na zahradu.


Při kratších vzdálenostech a určitém odebraném množství občas prodejci nabízí dopravu zdarma. Naopak při delších vzdálenostech od skladu dřeva bychom měli k celkové ceně připočítat i cenu za dopravu, kterou nám prodejce naúčtuje a my ji tak musíme zahrnout do našeho srovnání cen u jiných prodejců.


Co ovlivňuje cenu ve zkratce

Kvalita dřeva (tvrdost, vlhkost, …)

Zpracování

Doprava

Jednotka – způsob rovnání


Kvalita dřeva

Opomeneme nyní vlastnosti dřeva určené jeho druhem a zaměřme se na faktory ovlivňující kvalitu dřeva ať už je jakéhokoliv druhu.
Je všeobecně známo, že lépe hoří dřevo suché. Proto je hlavním kritériem kvality dřeva na topení jeho vlhkost. Čerstvé dřevo, které má vysokou vlhkost nejen, že špatně hoří, ale také špiní skla krbů a více zanáší odvod kouře a komín. 


Druhým extrémem je dřevo přesušené, které nejen rychle shoří, ale také jeho přesušením přijdeme o jeho původní hodnotu.


Dalším faktorem v pořadí je zdraví dřeva. Pokud je dřevo ztrouchnivělé a napadené dřevokaznými houbami a parazity, nebude mít zdaleka takovou výhřevnost jako dřevo zdravé.


Vlhkost dřeva

Pokud koupíme čerstvé dřevo s tím, že jej necháme vyschnout na zahradě či ve dřevníku, určitě nás bude zajímat, kdy toto dřevo bude vhodné na topení.

Velice jednoduchý a dostupný způsob jak zjistit vlhkost dřeva jsem našel na tomto webu (http://bspholding.cz/vlhkost.html) – polínko vložíte do uzavíratelného igelitového sáčku a necháte jej takto v pytlíku ležet přes noc – pokud nebude druhý den pytlík orosený, můžete dřevem topit.


Tento postup jsem rovnou vyzkoušel s akátovým dřevem. Jeden kus dřeva byl z čerstvě poraženého stromu, druhý ze dřeva několik let sušeného venku a poté ve dřevníku.
Pytlíky se dřevem jsem nechal při pokojové teplotě cca 12 hodin, nicméně po této době se neorosil ani jeden pytlík.Položil jsem tedy oba pytlíky k hořícímu krbu, abych vzorky dřeva zahřál. Po dvou hodinách se na stěně pytlíku s čerstvým dřevem objevily zřetelné kapky. Kupodivu se voda objevila i na pytlíku se suchým dřevem, ale i z fotografie je poznat, že to bylo ve výrazně menší míře.
Dále se dá vlhkost odhadnout vážením dřeva. Sofistikovanější a pravděpodobně i spolehlivou metodou je však použití elektronického přístroje, který vlhkost odvodí z vodivosti dřeva.

Pokud by někoho z vás zajímal velmi vědecký rozbor měření vlhkosti dřeva, pokračujte zde - https://vytapeni.tzb-info.cz/9300-jak-si-doma-stanovit-vlhkost-a-vyhrevnost-dreva.


Topení dřevem a zákony

Nejsem právník a zákonů, které se nás týkají je mnoho a mé následující zmínky nemusí být kompletní i když jsem pátral zejména po zákonech týkajících se problematiky topení dřevem.

Jako první zákon, na který jsem narazil je Zákon o ochraně ovzduší (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-201).

Tento zákon údajně (https://lokalni-topeniste.msk.cz/node/93) od roku 2022 ukládá povinné pravidelné kontroly kotlů.


Skladování dřeva

Při skladování dřeva je třeba dbát zejména základní věci – přístup vzduchu. Ať už je dřevo venku nebo uvnitř v každém případě musí být zajištěno dostatečné odvětrávání, aby se vlhkost vypařující se z materiálu měla kam odvádět. 

Samozřejmě je také třeba zajistit, aby na dřevo přímo nepršelo, je tedy vhodné zajistit stříšku, postačí ale i igelit či plech položený na hranici dřeva.
Dostatečné odvětrání i ochranu před deštěm zajišťuje mnoho způsobů skladování dřeva. Ať už se jedná o obyčejnou hranici – dřevo naskládané na sebe a přikryté, nebo přímo o dřevník určený na uskladnění dřeva.


Možnosti uskladnění palivového dřeva

Variant vhodného uskladnění dřeva je mnoho. Pro konkrétní řešení se musí rozhodnout každý sám dle možností prostoru i finančních prostředků, které na dřevník má.
Pojďme si představit některé možnosti uskladnění dřeva, které jsou k dispozici po stručném hledání na internetu.


Dřevěné dřevníky

Velice estetickou možností je trvalá dřevěná konstrukce z trámů.

Výhody

Vizuálně hezké řešení

Trvanlivost stavby

Vysoká odolnost vůči větru a sněhu na střeše dřevníku

Nízká údržba

Nevýhody

Vyšší cena

Nároky na prostor na zahradě či u domu


[obrázek]


Kovové/klecové dřevníky (z kari sítě)

Praktickým a funkčním řešením je vynález dřevníku zkonstruovaného z drátěných sítí (ve stavebnictví nazývaných „kari sítě“ původně používaných pro vyztužení betonu) opatřených plechovou střechou. 


Tento typ dřevníku vyniká velmi dobrým odvětráváním uskladněného dřeva a zároveň snadným pořízením, jelikož výrobců tohoto typu dřevníku je dnes na trhu několik.


Výhody

Snadná dostupnost – na trhu působí několik výrobců

Velmi dobré odvětrání uskladněného dřeva

Relativně dlouhá životnost – než zrezaví 

Nevýhody

Pro někoho nevzhledný

Prostorová náročnost


Velice zajímavou nabídku má firma KLUH s.r.o., kterou bez větších obtíží naleznete na internetu - http://www.drevnik.cz. Nemám s nimi osobní zkušenost, ale jejich web vám může dát alespoň představu o možnostech kovových dřevníků.


Stojany

Pokud potřebujeme uskladnit pouze menší množství dřeva, nemusíme shánět dřevník na několik kubíků, ale vystačíme si se stojanem. 


Výhodou takového stojanu je na první pohled zřejmá nízká prostorová náročnost – můžeme jej umístit do garáže či při stěně domu a nebude nám překážet.


Výhody

Cenově dostupný

Velice nízké nároky na prostor

Pokud si připlatíme, můžeme pořídit velice hezký designový kousek do interiéru

Nevýhody

Malá kapacita, což je ale hlavní vlastnost tohoto typu


Přibližné cenové srovnání typů dřevníků


Typ dřevníku Cenové rozpětí na trhu Výhody Nevýhody

Dřevěné (pergolovité konstrukce) 5 000 – 10 000 Kč

(v závislosti na velikosti) Vizuálně hezké řešení

Trvanlivost stavby

Vysoká odolnost vůči větru a sněhu na střeše dřevníku

Nízká udržba Vyšší cena

Nároky na prostor na zahradě či u domu


Kovové/klecové 8 000 – 15 000 Kč

Snadná dostupnost – na trhu působí několik výrobců

Velmi dobré odvětrání uskladněného dřeva

Relativně dlouhá životnost – než zrezaví 

Pro někoho nevzhledný

Prostorová náročnost


Stojany 2 000 – 5 000 Kč (můžete mít ale i designový kousek za 15 000 Kč) Cenově dostupný

Velice nízké nároky na prostor

Pokud si připlatíme, můžeme pořídit velice hezký designový kousek do interiéru

Malá kapacita, což je ale hlavní vlastnost tohoto typu
Velice zajímavým řešením je kovový klecový dřevník (http://www.drevnik.cz/), nebo estetičtější dřevěná konstrukce (http://drevoprodum.cz/drevniky).


Pokud potřebujeme prakticky vyřešit uskladnění malého množství dřeva, například v garáži či stodole, existuje také široký sortiment stojanů - https://www.hobbytec.cz/stojany-na-drevo/.
Kompletní přehled dřevníků a uskladnění dřeva

Nákup palivového dřeva

Firem, zabývajících se prodejem dřeva na topení jsou v České Republice stovky. I v okolí vašeho bydliště jich jistě najdete hned několik. Firmy jsou navíc schopny zajistit dopravu i několik desítek kilometrů ze skladu. Není proto problém s výběrem.


V dnešní době je nejsnazším způsobem jak najít vhodného prodejce dřeva použití internetu. I z tohoto důvodu vznikl tento web, kde můžete na stránce Palivové dřevo  najít toho nejlepšího prodejce pro vaše podmínky.
Zvláštní výhodou je vyhledávání podle lokality, kdy stačí zadat město a vzdálenost a poté můžete výsledky vyhledávání řadit podle vzdálenosti od zadaného města.

Nechybí samozřejmě pokročilý filtr, kde si vyberete, jaké parametry má dřevo splňovat.


Dále můžete zkusit oslovit místního hajného nebo si vyhledat příslušnou místní lesní správu (https://lesycr.cz/organizacni-jednotky-kategorie/lesni-spravy/) Lesů ČR.


Další možností jsou pily a dřevozpracující firmy ve vašem okolí. Pily často zpracovávají piliny do formy dřevěných briket.


Velice zajímavým a hlavně podrobným zdrojem informací je samozřejmě tradiční web tzb-info.cz, kde bych zmínil článek pro porovnání nákladů na vytápění podle druhů paliva (https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/139-porovnani-nakladu-na-vytapeni-podle-druhu-paliva).Zdroje