Jak správně topit palivovým dřevem

Nejdůležitější rady a tipy na správné topení palivovým dřevem, abyste ušetřili co nejvíce!

Na topení dřevem jsou dva krajní názory. Jeden říká ‘stejně shoří všechno’ a druhý "není to legrace správně spálit dřevo". V praxi se individuelně pohybujeme někde mezi. 


Suché dřevo


Všichni, kdo už něco stopili se shodnou na tom, že je třeba topit suchým dřívím. Ano, za určitých podmínek hoří i dřevo ‘na kterém ráno štěbetali vrabci’. Ale musíme vzít na vědomí, že čerstvé dřevo obsahuje cca 50% vody. Při spalování dřeva se tato voda musí ze dřeva vypařit a ta v podobě páry o teplotě spalin přes 300°C opouští topidlo. Už z tohoto faktu plyne, že bylo třeba na odpaření 3x více energie než “pouhé dostat k varu “ na 100°C. Voda tak odchází do komína i s energií kterou jste si koupili.

Aby toho nebylo dost, v případě, že používáte nevyvložkovaný komín, dochází v komíně, zvláště při roztápění ke kondenzaci této vody a vsakování do zdiva komína. Pokud takto komín provozujete delší dobu, dojde k tomu, že voda prosákne zdivem až do místnosti kde nás obdaří “uzeným” zápachem. Řešení tohoto stavu je pouze jedno: Zbourat komín od topidla až po střechu.

Vlhký komín dále přináší další komplikace v podobě rychlejšího zanášení sazemi. Počítejte s tím, že budete potřebovat suchého dřeva zhruba pouze polovinu než čerstvého.Přikládejte podle toho kolik tepla potřebujete


Tohle je jasné, čím víc paliva přiložíte do topidla, tím víc bude tepla. Další pravidlo správného topiče si odvodíte. Čím více paliva hoří v kotli, tím více vzduchu musíte přivést. Jinak do komína odletí i to, co by mohlo shořet. Se vzduchem opatrně. Pokud ho dáte moc, odletí vám do komína i teplo které měly kamna předat do okolí.